top of page

סרומים

בביולוג'יק רישרש קיימים שני סוגים של סרומים, אשר מותאמים בהתאם לפורמולה ולמורכבות שלהם.

הסרומים הטיפוסיים הם הסרומים הטהורים של ביולוג'יק רישרש. החומרים הפעיליים המרכזיים שלהם הם חומצות אמינו ופפטידים קצרים. כל סרום מיוצר באופן שונה במטרה להיות מותאם לכל סוג עור ולחוסר איזון שלו. הסרומים האלו מיוצרים במטרה לשלב ביניהם בשביל ליצור תערובת אישית וייחודית המתאימה לך. מכשיר ה Remodelling Face מגביר את הפעילות ואת האפקט של הסרומים ואת איכות הטיפול שלהם. 

ביולוג'יק רישרש יצרו דור חדש של סרומים ממוקדים אשר מטפלים בחוסר איזון מסוים הדורש טיפול מיידי וממוקד המבטיח תוצאות לטווח ארוך. המבנה הפיטו-ביולוגי ופיטו-טכנולוגי של החומרים הפעילים מטפל בחוסר האיזון ובשורש הבעיה אשר גורמת לחוסר האיזון.

מכונים ישראליים מורשים

מצאו אותנו

bottom of page