top of page
mask vip 02.jpg

Masque VIP O2

מסכת VIP O2 מנטרלת מזהמים חיצונים שמקורם מזיהום האוויר ומונעת מהם להגיע לתאים, מעניקה לחות, מרגיעה את העור החשוף לזיהום האוויר ומחזירה את הבהירות הטבעית לעור.

יתרונות ומעלות הניכרים בשימוש:

  • Masque VIP O2 היא מסכה מעולה לטיפול בעור עייף ולמניעת נזקי זיהום אוויר, היא מבצעת פעולת טיהור בעור על ידי הסרת החלקיקים המזהמים והשבת הבהירות הטבעית. נפלאה למי שנמצא בסביבה אורבנית, המוצר מעניק לחות ומרגיע את העור לאחר חשיפה למפגעים חיצוניים.

bottom of page